SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Cheerföreningen i Mölndal
Glädje, samarbete och tillit till varandra
GC TROOPS VÄRDEGRUND

Glädje, samarbete, utveckling och trygghet ska genomsyra GC Troops. Vi uppnår det genom att arbeta aktivt för inkludering och genom att främja demokrati och delaktighet.

 

Demokrati och delaktighet

I GC Troops värnar vi våra relationer som en del i vårt arbete med delaktighet och demokrati. Detta gör vi på många olika sätt, allt ifrån att vi hälsar på varandra och behandlar varandra med respekt till att styrelsen involverar alla, tränare, aktiva, föräldrar, i föreningsarbetet.

 

Jämställdhet och mångfald

Troops ska vara en förening där alla känner sig inkluderade och trygga. Cheerleading är en sport där majoriteten är flickor och kvinnor. Därför är det viktigt att inkludera pojkar/män i föreningen. Alla oavsett kön, könsidentitet och etnicitet är välkomna i föreningen och föreningen ska arbeta aktivt för att vara normkritisk.

 

Mobbning, diskriminering och sexuella trakasserier

Troops ska vara en förening där alla känner sig inkluderade och trygga. Alla, oavsett kön, ålder, hudfärg, religion, funktion, etnicitet, könsidentitet ska bli behandlade med respekt och känna sig välkomna. Man ska få vara den man är i vår förening. Det innebär att inga former av kränkningar eller trakasserier accepteras eller får förekomma. För att vara en inkluderande och trygg förening så ska föreningen vara normkritisk och arbeta förebyggande med både tränare, aktiva och föräldrar.

 

Rutin i händelse av mobbing, sexuella trakasserier, diskriminering

Föreningens målsättning är att alla ska känna sig trygga. Inget barn eller annan verksam i föreningen ska känna sig utsatt för mobbing, trakasserier eller diskriminering. Men om någon känner sig utsatt så följer föreningen denna rutin. Det är viktigt att det sker med respekt för alla inblandade. Föreningen har en utsedd Trygghetskontakt, som man kan vända sig direkt till via trygg@gctroops.com. Även tränarna och styrelsen kan ta stöd av Trygghetskontakten.

 

 1. Om någon aktiv känner sig utsatt, orättvist behandlad, kränkt eller på annat sätt otrygg så kan den aktiva prata med tränarna för laget eller om föräldrarna kontaktar tränarna.
 2. Om barnet inte känner sig bekväm med att prata med tränarna så kan man alltid vända sig till föreningens ”Trygghetskontakt”.
 3. Om det är en kränkning eller trakasseri av någon form så kommer tränarna eller Trygghetskontakten att meddela styrelsen om nödvändig information.
 4. Trygghetskontakten utreder vad som hänt och föreslår åtgärder. Detta sker genom samtal med inblandade och i samråd med föräldrarna.
 5. Dialog förs med inblandade barn och föräldrar om det som framkommit och eventuella åtgärder.
 6. Vid behov anlitas SISU eller annan extern part för stöd.
 7. Uppföljning bokas upp vid behov och på det sätt som passar ärendet bäst.

Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS)

Alkohol och tobak/nikotin ska inte förekomma i samband med verksamheten. Detta gäller alla, aktiva och tränare men även föräldrar som på något sätt är verksamma i föreningen. Vi som är vuxna ska vara ett föredöme i förhållande till ANDTS i vår verksamhet. Föreningen har självklart nolltolerans mot droger eller dopingklassade preparat. Även spel kan leda till missbruk och föreningen ska vara restriktiv och medveten om den försäljning som sker inom föreningen. Föreningen följer de lagar och regler som är gällande på ANDTS-området.

 

Rutin i händelse av om policyn inte följs, alkohol/tobak

 1. Om någon får kännedom att det förekommit alkohol och/eller tobak/nikotin i anslutning till verksamheten så ska den berörda personen uppmärksammas på att det inte är tillåtet.
 2. Vem som informerar beror på vem som berörs samt allvarlighetsgrad. Naturligt är att det är ansvarig tränare (om det är en aktiv) eller styrelseledamot (om det är tränare eller annan vuxen).
 3. Åtgärder beror av allvarlighetsgrad. Föreningens utgångspunkt är att behålla tränare och aktiva i föreningen, så stöd och samtal är alltid att rekommendera i första hand. För minderårig kommer förälder att informeras.

Rutin i händelse av om policyn inte följs, droger/doping

 

 1. Vid kännedom om bruk av narkotika eller doping så kommer styrelsen att prata med den berörde.
 2. Därefter kommer händelsen att polisanmälas och uteslutning ur föreningen kan komma att bli aktuellt.

 

 

 
Följ våra sociala medier!
Våra samarbetspartners